Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp 3Onedata » Device Networking Solutions

Device Networking Solutions

Device Networking Solutions, bao gồm Serial Connectivity, Serial Device Servers, RS-232/485/422 Converters, Serial to Fiber Modems, USB to RS-232/485/422 Converters, CAN-Bus Connectivity, Modbus gateway, PCM (E1 Protocol), Video Optical Transceivers

Serial Connectivity

Serial Connectivity
Xem thêm

Bộ chuyển đổi CAN-BUS

Bộ chuyển đổi CAN-BUS
Xem thêm

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi giao thức Modbus, Chuyển đổi giao thức Modbus RTU/ASCII (RS-232/485) sang Modbus TCP(Ethernet)
Xem thêm

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet/RS-232/485

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet/RS-232/485
Xem thêm

Bộ chuyển đổi Video sang quang

Bộ chuyển đổi Video sang quang, Digital Video Optical Transceivers
Xem thêm

Device Networking Solutions