Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp 3Onedata » Device Networking Solutions » Bộ chuyển đổi Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi giao thức Modbus, Chuyển đổi giao thức Modbus RTU/ASCII (RS-232/485) sang Modbus TCP(Ethernet)

3onedata Modbus gateway provide a series of desktop type, DIN rail type Modbus gateway. They have web, SNMP and Telnet management functions, support the RTU Slave, RTU Master, ASCII Slave, ASCII Master  a variety of work mode, meet the demand of industrial field a variety of network management functions.GW11 series Modbus gateway serves as the interface between the Modbus serial device and the computer host that performs Modbus/TCP on the Ethernet.The Modbus gateway is fully compatible with Modbus/TCP. It can provide you a convenient solution to bring existing devices executing the Modbus serial port with communication protocol ModbusASCII/RTU online to the Ethernet protocol ModbusTCP.

Hiển thị 1–10 trong 12 kết quả

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata GW1101-1D(RS-232)

GW1101-1D(RS-232):
1-port RS-232 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-485 sang Ethernet 3Onedata GW1101-1D(RS-485)

GW1101-1D(RS-485):
1-port RS-485/422 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-232 sang Ethernet 3Onedata GW1102-2D(RS-232)

GW1102-2D(RS-232):
2-port RS-232 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-485 sang Ethernet 3Onedata GW1102-2D(RS-485)

GW1102-2D(RS-485):
2-port RS-485/422 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1114-4D(3IN1)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1114-4D(3IN1)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang Ethernet 3Onedata GW1104-4D(3IN1)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang Ethernet 3Onedata GW1104-4D(3IN1)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-422/485 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1114-4DI(RS-485)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-422/485 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1114-4DI(RS-485)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-485 sang Ethernet 3Onedata GW1104-4DI(RS-485)

GW1104-4DI(RS-485):
4-port RS-485/422 to Ethernet(10/100M) Modbus Gateway, wall mounting, 9~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1118-8D(3IN1)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang 2 cổng Ethernet 3Onedata GW1118-8D(3IN1)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang Ethernet 3Onedata GW1108-8D(3IN1)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232/485/422(3IN1) sang Ethernet 3Onedata GW1108-8D(3IN1)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2

Bộ chuyển đổi giao thức Modbus, Chuyển đổi giao thức Modbus RTU/ASCII (RS-232/485) sang Modbus TCP(Ethernet)