Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp 3Onedata » Device Networking Solutions » Serial Connectivity » Bộ chuyển đổi USB sang RS-232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang RS-232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang RS-232/485/422

Xem tất cả 7 kết quả

Bộ chuyển đổi cách ly USB sang 8 cổng RS-232 3Onedata USB8232I

USB8232I:
USB to 8-port RS-232 Converter, 2KV Isolation, 9VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi cách ly USB sang 8 cổng RS-422/485 3Onedata USB8485I

USB8485I:
USB to 8-port RS-485/422 Converter, 2KV Isolation, 9VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi cách ly USB sang RS-232/422/485 3Onedata USB485I

Bảo hành: 36 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

USB485I:
USB to RS-232/485/422 Converter, 3000V Isolation, 9-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS-232 3Onedata USB4232

USB4232:
USB to 4-port RS-232 Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS-422/485 3Onedata USB4485

USB4485:
USB to 4-port RS-485/422 Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi USB sang RS-232 3Onedata USB232

USB232:
USB to RS-232 Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi USB sang RS-422/485 3Onedata USB485

USB485:
USB to RS-485/422 Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi USB sang RS-232/485/422