Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp 3Onedata » Industrial Ethernet Solutions » Bộ chuyển đổi quang điện » Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp, Industrial Ethernet Media Converters

Xem tất cả 6 kết quả

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata IMC101B-F

IMC101B-F(M):
1-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC, 12~48VDC
IMC101B-F(S):
1-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC, 12~48VDC
IMC101B-F(SS):
1-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC, 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit quang SFP 3Onedata IMC101GT-1GS

IMC101GT-1GS:
1-port 10/100/1000Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX(SFP slots), 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Gigabit Ethernet +1 cổng Gigabit quang 3Onedata IMC101GT-1GF

IMC101GT-1GF(M):
1-port 10/100/1000Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX Multi-mode SC/ST/FC, 12~48VDC
IMC101GT-1GF(S):
1-port 10/100/1000Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX Single-mode SC/ST/FC, 12~48VDC
IMC101GT-1GF(SS):
1-port 10/100/1000Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC, 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata IMC102B-F

IMC102B-F(M):
2-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC, 12~48VDC
IMC102B-F(S):
2-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC, 12~48VDC
IMC102B-F(SS):
2-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC, 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor:

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit quang 3Onedata IMC102GT-1GF

IMC102GT-1GF(M):
2-port 10/100/1000Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX Multi-mode SC/ST/FC, 12~48VDC
IMC102GT-1GF(S):
2-port 10/100/1000Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX Single-mode SC/ST/FC, 12~48VDC
IMC102GT-1GF(SS):
2-port 10/100/1000Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC, 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IMC102GT-1GS

IMC102GT-1GS:
2-port 10/100/1000Base-T(X) + 1-port 1000Base-FX(SFP slots), 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp, Industrial Ethernet Media Converters