Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp 3Onedata » Industrial Ethernet Solutions » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp + RS-232/485

Switch công nghiệp + RS-232/485

Switch công nghiệp + RS-232/485, RS-232/485 Industrial Ethernet Switches

Hiển thị 1–10 trong 15 kết quả

Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet +2 cổng quang + 2 cổng RS-232 3Onedata IES615-2F-2D(RS-232)

IES615-2F(M)-2D(RS-232):
3-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 2-port RS-232, 12-48VDC
IES615-2F(S)-2D(RS-232):
3-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 2-port RS-232, 12-48VDC
IES615-2F(SS)-2D(RS-232):
3-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC + 2-port RS-232, 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet +2 cổng quang + 2 cổng RS-232/422/485 3Onedata IES615-2F-2DI(3IN1)

IES615-2F-2DI(3IN1)
3-port 10/100Base-T(X) +2-port 100Base-FX fiber(Multi/Single Model) SC/ST/FC +  2-port RS-232/422/485, 12~48VDC dual power supply

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet +2 cổng quang + 2 cổng RS-422/485 3Onedata IES615-2F-2DI(RS-485)

IES615-2F(M)-2DI(RS-485):
3-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 2-port RS-485/422, 12-48VDC
IES615-2F(S)-2DI(RS-485):
3-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 2-port RS-485/422, 12-48VDC
IES615-2F(SS)-2DI(RS-485):
3-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC + 2-port RS-485/422, 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet +1 cổng quang + 2 cổng RS-232 3Onedata IES615-1F-2D(RS-232)

IES615-1F(M)-2D(RS-232):
4-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 2-port RS-232, 12-48VDC
IES615-1F(S)-2D(RS-232):
4-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 2-port RS-232, 12-48VDC
IES615-1F(SS)-2D(RS-232):
4-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC + 2-port RS-232, 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet +1 cổng quang + 2 cổng RS-232/422/485 3Onedata IES615-1F-2DI(3IN1)

IES615-1F-2DI(3IN1)
4-port 10/100Base-T(X) +1-port 100Base-FX fiber(Multi/Single Model) SC/ST/FC +  2-port RS-232/422/485, 12~48VDC dual power supply

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet +1 cổng quang + 2 cổng RS-422/485 3Onedata IES615-1F-2DI(RS-485)

IES615-1F(M)-2DI(RS-485):
4-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 2-port RS-485/422, 12-48VDC
IES615-1F(S)-2DI(RS-485):
4-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 2-port RS-485/422, 12-48VDC
IES615-1F(SS)-2DI(RS-485):
4-port 10/100Base-T(X) + 1-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC + 2-port RS-485/422, 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet +4 cổng quang + 4 cổng RS-232 3Onedata IES618-4F-4D(RS-232)

IES618-4F(M)-4D(RS-232):
4-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4-port RS-232, 12-48VDC
IES618-4F(S)-4D(RS-232):
4-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4-port RS-232, 12-48VDC
IES618-4F(SS)-4D(RS-232):
4-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC + 4-port RS-232, 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet +4 cổng quang + 4 cổng RS-422/485 3Onedata IES618-4F-4DI(RS-485)

IES618-4F(M)-4DI(RS-485):
4-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4-port RS-485/422, 12-48VDC
IES618-4F(S)-4DI(RS-485):
4-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4-port RS-485/422, 12-48VDC
IES618-4F(SS)-4DI(RS-485):
4-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC + 4-port RS-485/422, 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2 cổng RS-232 3Onedata IES615-2D(RS-232)

IES615-2D(RS-232):
5-port 10/100Base-T(X) + 2-port RS-232, 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2 cổng RS-232/422/485 3Onedata IES615-2DI(3IN1)

IES615-2DI(3IN1)
5-port 10/100Base-T(X) + 2-port RS-232/422/485, 12~48VDC dual power supply

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2

Switch công nghiệp + RS-232/485, RS-232/485 Industrial Ethernet Switches