Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp 3Onedata » Industrial Ethernet Solutions » Switch PoE công nghiệp » Switch PoE công nghiệp (Unmanaged)

Switch PoE công nghiệp (Unmanaged)

Switch PoE công nghiệp (Unmanaged)

Xem tất cả 8 kết quả

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 1 cổng Ethernet 3Onedata IPS215-4POE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 1 cổng Ethernet 3Onedata IPS215-4POE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata IPS215-1F-4POE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata IPS215-F-4POE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS316-2GC-4POE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS316-2GC-4POE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS3110-2GC-4T-4POE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS3110-2GC-4T-4POE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IPS2000G-1GT-4GPOE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IPS2000G-1GT-4GPOE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit 3Onedata IPS2000G-1GF-4GPOE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit 3Onedata IPS2000G-1GF-4GPOE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IPS2000G-1GS-4GPOE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IPS2000G-1GS-4GPOE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS3110-2GC-8POE

Switch công nghiệp 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS3110-2GC-8POE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch PoE công nghiệp (Unmanaged)