Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị M2M Four-Faith » Máy tính nhúng công nghiệp Android & Linux

Máy tính nhúng công nghiệp Android & Linux

Máy tính nhúng công nghiệp Android & Linux Cellular (LTE/WCDMA), WI-FI. Four-Faith Industrial Computing Solutions provide Android/Linux Dual-OS industrial Computers. Industrial computer+ industrial router+ 4G network, highly integrated

Xem tất cả 6 kết quả

Máy tính nhúng công nghiệp LTE (4G) Wi-Fi Android & Linux Four-Faith F- IPC100-L

Máy tính nhúng công nghiệp LTE (4G) Wi-Fi Android & Linux Four-Faith F- IPC100-L

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Máy tính nhúng công nghiệp LTE (4G) Wi-Fi Android & Linux Four-Faith F-IPC110-L

Máy tính nhúng công nghiệp LTE (4G) Wi-Fi Android & Linux Four-Faith F-IPC110-L

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Máy tính nhúng công nghiệp LTE (4G)/WCDMA (3G) Wi-Fi Android & Linux Four-Faith F-IPC110-FL

Máy tính nhúng công nghiệp LTE (4G)/WCDMA (3G) Wi-Fi Android & Linux Four-Faith F-IPC110-FL

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Máy tính nhúng công nghiệp LTE (4G)/WCDMA(3G) Wi-Fi Android & Linux Four-Faith F- IPC100-FL

Máy tính nhúng công nghiệp LTE (4G)/WCDMA(3G) Wi-Fi Android & Linux Four-Faith F- IPC100-FL

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Máy tính nhúng công nghiệp WCDMA (3G) Wi-Fi Android & Linux Four-Faith F-IPC100-W

Máy tính nhúng công nghiệp WCDMA (3G) Wi-Fi Android & Linux Four-Faith F-IPC100-W

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Máy tính nhúng công nghiệp WCDMA (3G) Wi-Fi Android & Linux Four-Faith F-IPC110-W

Máy tính nhúng công nghiệp WCDMA (3G) Wi-Fi Android & Linux Four-Faith F-IPC110-W

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Máy tính nhúng công nghiệp Android & Linux Cellular (LTE/WCDMA), WI-FI