Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Thiết bị quan trắc

Thiết bị quan trắc Geokon, Slope Indicator, Roctest, RST Instruments, Campbell Scientific, ItmSoil

Cảm Biến Đo Biến Dạng (Fiber-Optics)

Cảm Biến Đo Biến Dạng (Fiber-Optics) Geokon
Xem thêm

Cảm Biến Đo Biến Dạng (Strain Gages)

Cảm Biến Đo Biến Dạng (Strain Gages) Geokon
Xem thêm

Cảm Biến Đo Dịch Chuyển (Displacement Transducers)

Cảm Biến Đo Dịch Chuyển (Displacement Transducers) Geokon
Xem thêm

Cảm Biến Đo Lún (Settlement Sensors)

Cảm Biến Đo Lún (Settlement Sensors) Geokon
Xem thêm

Cảm Biến Đo Nghiêng - Chuyển Vị Ngang (Inclinometers)

Cảm Biến Đo Nghiêng - Chuyển Vị Ngang (Inclinometers) Geokon
Xem thêm

Cảm Biến Đo Nghiêng (Tiltmeters - Pendulums)

Cảm Biến Đo Nghiêng (Tiltmeters - Pendulums) Geokon
Xem thêm

Cảm Biến Đo Nhiệt Độ (Temperature)

Cảm Biến Đo Nhiệt Độ (Temperature) Geokon
Xem thêm

Cảm Biến Đo Tải Trọng (Load Cells)

Cảm Biến Đo Tải Trọng (Load Cells) Geokon
Xem thêm

Cảm Biến Đo Ứng Suất (Pressure Cells)

Cảm Biến Đo Ứng Suất (Pressure Cells) Geokon
Xem thêm

Cảm Biến Đo Ứng Suất (Stressmeters)

Cảm Biến Đo Ứng Suất (Stressmeters) Geokon
Xem thêm

Cáp Tín Hiệu thiết bị quan trắc (Miscellaneous)

Cáp Tín Hiệu thiết bị quan trắc (Miscellaneous) Geokon
Xem thêm

Giám sát đo rung động Vibration Monitoring

Giám sát đo rung động Vibration Monitoring
Xem thêm

Sản phẩm đặt riêng (Custom Products)

Sản phẩm đặt riêng (Custom Products) Geokon
Xem thêm

Thiết Bị Đo Áp Lực Thấm (Piezometers)

Thiết Bị Đo Áp Lực Thấm (Piezometers) Geokon
Xem thêm

Thiết Bị Đo Lún (Extensometers)

Thiết Bị Đo Lún (Extensometers) Geokon
Xem thêm

Thiết Bị Đọc Dữ Liệu Cầm Tay (Readouts)

Thiết Bị Đọc Dữ Liệu Cầm Tay (Readouts) Geokon
Xem thêm

Thiết Bị Thu Thập Dữ Liệu (Dataloggers -Software)

Thiết Bị Thu Thập Dữ Liệu (Dataloggers -Software) Geokon, Campbell Scientific
Xem thêm

Thiết bị quan trắc Geokon, Slope Indicator, Roctest, RST Instruments, Campbell Scientific, ItmSoil