Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Sản phẩm đặt riêng (Custom Products)

Sản phẩm đặt riêng (Custom Products) Geokon

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến (“Scissor-Jack” Crackmeter VW) Geokon 4420-1X-50

“Scissor-Jack” Crackmeter (VW) | Model 4420-1X-50

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo dịch chuyển (Deformation Meters VW) Geokon 4430-1X

Deformation Meter (VW) | Model 4430-1X

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nghiêng – chuyển vị ngang Inclinometers IPI MEMS (Retrievable In-Place Inclinometer System MEMS) Geokon 6150-4

Retrievable In-Place Inclinometer System (MEMS) | Model 6150-4

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo tải trọng 1500 tấn Load Cell dây rung VW Geokon 4900X-3000-10.5

1500 Ton Load Cells (VW) | Model 4900X-3000-10.5

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo tải trọng Load Cell (“Lock Gate” Load Cell VW) Geokon 4900X

“Lock Gate” Load Cell (VW) | Model 4900X

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt (Titanium Crackmeter VW) Geokon 4420-1X-12.5

Titanium Crackmeter (VW) | Model 4420-1X-12.5

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Sản phẩm đặt riêng (Custom Products) Geokon