Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị quan trắc Geokon » Bộ xử lý lưu trữ và phần mềm quan trắc (Dataloggers · Software)

Bộ xử lý lưu trữ và phần mềm quan trắc (Dataloggers · Software)

Bộ xử lý lưu trữ và phần mềm quan trắc (Dataloggers · Software)

Hiển thị 1–10 trong 16 kết quả

Bộ chuyển đổi tín hiệu dây rung (VW) sang RS-485 Modbus RTU Geokon 8020-30

Addressable Vibrating Wire Interface | Model 8020-30

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Bộ chuyển đổi tín hiệu dây rung (VW) sang tương tự Geokon 8020-59

Frequency to Analog Converter (VW) | Model 8020-59

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Bộ dồn kênh tự động Multiplexer (MUX) Geokon 8032

Bộ dồn kênh tự động Multiplexer (MUX) Geokon 8032

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger (VW) 16 kênh Geokon 8002-16

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger (VW) 16 kênh Geokon 8002-16

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger (VW) 4 kênh Geokon 8002-4

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger (VW) 4 kênh Geokon 8002-4

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger (VW) chống nước Geokon 8002-WP

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger (VW) chống nước Geokon 8002-WP

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger (VW) Geokon 8002-1(A)

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger (VW) Geokon 8002-1(A)

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger Geokon 8600 Series

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger Geokon 8600 Series

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger truyền không dây qua Radio modem Geokon 8040 Series

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger truyền không dây qua Radio modem Geokon 8040 Series

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Bộ thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger truyền không dây qua Radio modem Geokon 8800 Series

GeoNet Wireless Network (VW) | Model 8800 Series

Đọc tiếp
Vendor: Geokon
1 2

Bộ xử lý lưu trữ và phần mềm quan trắc (Dataloggers · Software)