Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm Biến Đo Dịch Chuyển (Displacement Transducers)

Cảm Biến Đo Dịch Chuyển (Displacement Transducers) Geokon

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến (“Scissor-Jack” Crackmeter VW) Geokon 4420-1X-50

“Scissor-Jack” Crackmeter (VW) | Model 4420-1X-50

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng (VW Soil Extensometers) Geokon 4435

Soil Extensometers (VW) | Model 4435

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo dịch chuyển (Convergence Meters VW) Geokon 4425

Convergence Meters (VW) | Model 4425

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo dịch chuyển (Deformation Meters VW) Geokon 4430

Deformation Meters (VW) | Model 4430

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo dịch chuyển (Deformation Meters VW) Geokon 4430-1X

Deformation Meter (VW) | Model 4430-1X

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo dịch chuyển (Displacement Transducers VW) Geokon 4450

Displacement Transducers (VW) | Model 4450

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo dịch chuyển dải rộng (Long Range Displacement Meters VW) Geokon 4427

Long Range Displacement Meters (VW) | Model 4427

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo độ dãn sợi cáp (Strandmeters VW) Geokon 4410

Strandmeters (VW) | Model 4410

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo khe nứt khớp nối (Embedment Jointmeters VW) Geokon 4400

Embedment Jointmeters (VW) | Model 4400

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt (Crackmeters VW) Geokon 4420

Crackmeters (VW) | Model 4420

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt (Titanium Crackmeter VW) Geokon 4420-1X-12.5

Titanium Crackmeter (VW) | Model 4420-1X-12.5

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt 3 chiều (3D Crackmeters VW) Geokon 4415

3D Crackmeters | Model 4415

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt siêu nhỏ (Micro Crackmeter VW) Geokon 4422

Micro Crackmeter (VW) | Model 4422

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm Biến Đo Dịch Chuyển (Displacement Transducers) Geokon