Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị quan trắc Geokon » Cảm biến đo khe nứt - dịch chuyển (Displacement Transducers)

Cảm biến đo khe nứt - dịch chuyển (Displacement Transducers)

Cảm biến đo khe nứt – dịch chuyển (Displacement Transducers)

Hiển thị 1–10 trong 13 kết quả

Cảm biến đo biến dạng Geokon 4435

Soil Extensometers (VW) | Model 4435

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng kéo dãn cáp Geokon 4410

Strandmeters (VW) | Model 4410

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo dịch chuyển Geokon 4427

Long Range Displacement Meters (VW) | Model 4427

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo dịch chuyển Geokon 4430

Deformation Meters (VW) | Model 4430

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo dịch chuyển Geokon 4450

Deformation Meters (VW) | Model 4430

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo khe nứt mối nối Geokon 4400

Embedment Jointmeters (VW) | Model 4400

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt 3 chiều Geokon 4415

Strandmeters (VW) | Model 4410

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt Geokon 4420

Strandmeters (VW) | Model 4410

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt Geokon 4420-1X-12.5

Titanium Crackmeter (VW) | Model 4420-1X-12.5

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo vết nứt Geokon 4420-1X-50

“Scissor-Jack” Crackmeter (VW) | Model 4420-1X-50

Đọc tiếp
Vendor: Geokon
1 2

Cảm biến đo khe nứt – dịch chuyển (Displacement Transducers)