Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm Biến Đo Nghiêng - Chuyển Vị Ngang (Inclinometers)

Cảm Biến Đo Nghiêng – Chuyển Vị Ngang (Inclinometers) Geokon

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến đo nghiêng – chuyển vị ngang Inclinometer IPI (In-Place Inclinometer VW) Geokon 6300

In-Place Inclinometer (VW) | Model 6300

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nghiêng – chuyển vị ngang Inclinometers IPI MEMS (Addressable In-Place Inclinometer Systems MEMS) Geokon 6150F Series

Addressable In-Place Inclinometer Systems (MEMS) | Model 6150F Series

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nghiêng – chuyển vị ngang Inclinometers IPI MEMS (Horizontal In-Place Inclinometer MEMS) Geokon 6150

Horizontal In-Place Inclinometer (MEMS) | Model 6155

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nghiêng – chuyển vị ngang Inclinometers IPI MEMS (Retrievable In-Place Inclinometer System MEMS) Geokon 6150-4

Retrievable In-Place Inclinometer System (MEMS) | Model 6150-4

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nghiêng chuyển vị ngang Inclinometer (Horizontal Inclinometer Probe) Geokon 6015

Horizontal Inclinometer Probe | Model 6015

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Ống vách đo nghiêng – chuyển vị ngang Inclinometer (Inclinometer Casing) Geokon 6500

Inclinometer Casing | Model 6500

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Ống vách đo nghiêng – chuyển vị ngang Inclinometer ABS (Glue-Snap ABS Inclinometer Casing) Geokon 6400

Glue-Snap ABS Inclinometer Casing | Model 6400

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Phần mềm xử lý dữ liệu và báo cáo đo chuyển vị ngang – đo nghiêng Inclinometer (Inclinometer Data Reduction Software) Geokon SiteMaster

Inclinometer Data Reduction Software | SiteMaster · SiteMaster Plus

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết bị đo dịch chuyển ngang – đo nghiêng cầm tay (Digital Inclinometer | Spiral Indicator System MEMS) Geokon GK-604D

Digital Inclinometer | Spiral Indicator System (MEMS) | Model GK-604D

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm Biến Đo Nghiêng – Chuyển Vị Ngang (Inclinometers) Geokon