Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Thiết Bị Đo Áp Lực Thấm (Piezometers)

Thiết Bị Đo Áp Lực Thấm (Piezometers) Geokon

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến áp suất Pressure Transducers (Low Pressure) (VW) Geokon 4580-2/2V – 4580-3V

Pressure Transducers (Low Pressure) (VW) | Model 4580-2/2V · 4580-3V

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo áp lực nhiệt độ cao tín hiệu dây rung (High Temperature Pressure Transducers VW) Geokon 4500HHT

High Temperature Pressure Transducers (VW) | Model 4500HHT Series

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo áp suất dây rung (Pressure Transducers VW) Geokon 4500H – 4500HH

Pressure Transducers (VW) | Model 4500H · 4500HH

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – áp lực thấm cho đập đất (Heavy Duty Piezometer (VW) Geokon 4500HD

Heavy Duty Piezometer (VW) | Model 4500HD

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – áp lực thấm kiểu ấn xuống dây rung VW Geokon 4500DP

Drive Point Piezometers (VW) | Model 4500DP

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – áp lực thấm nhiệt độ cao (High Temperature Piezometer VW) Geokon 4500HT

High Temperature Piezometer (VW) | Model 4500HT Series

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – đo áp lực thấm (Autoresonant Piezometer VW) Geokon 4500AR

Autoresonant Piezometer (VW) | Model 4500AR

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – đo áp lực thấm (Titanium Piezometer VW) Geokon 4500Ti

Titanium Piezometer (VW) | Model 4500Ti

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – đo áp lực thấm dây rung VW Geokon 4500S – 4500SH – 4500AL(V)

Standard Piezometers (VW) | Model 4500S · 4500SH · 4500AL(V)

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến Piezometer đo mức dạng áp lực đầu ra tương tự (10 mV/v, 4-20 mA, 0-5 V) Geokon 3400

Piezometers (Semiconductor) | Model 3400

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến Piezometers đo áp lực lỗ rỗng – đo áp lực thấm loại kích thước nhỏ dây rung VW Geokon 4500B – 4500C

Small Diameter Piezometers (VW) | Model 4500B · 4500C

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến Piezometers đo áp lực lỗ rỗng đa điểm trong hố khoan (Multilevel Piezometer VW) Geokon 4500MLP

Multilevel Piezometer (VW) | Model 4500MLP

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Ống lọc Casagrande dùng cho Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – áp lực thấm Geokon 4590

Casagrande Piezometer Tip | Model 4590

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết bị đo áp suất khí quyển (Vibrating Wire Barometer) Geokon 4580-1

Vibrating Wire Barometer | Model 4580-1

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết bị đo lưu lượng thấm thân đập dạng kênh hở (Weir Monitor VW) Geokon 4675LV

Weir Monitor (VW) | Model 4675LV

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết bị đo mực nước ngầm – mức nước thấm (Water Level Meter) Solinst 101

Water Level Meter | Solinst Model 101

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết Bị Đo Áp Lực Thấm (Piezometers) Geokon