Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị quan trắc Geokon » Cảm biến Piezometers đo áp lực lỗ rỗng – đo áp lực thấm

Cảm biến Piezometers đo áp lực lỗ rỗng – đo áp lực thấm

Cảm biến Piezometers đo áp lực lỗ rỗng – đo áp lực thấm

Hiển thị 1–10 trong 16 kết quả

Cảm biến áp suất Pressure Transducers (Low Pressure) (VW) Geokon 4580-2/2V · 4580-3V

Pressure Transducers (Low Pressure) (VW) | Model 4580-2/2V · 4580-3V

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo áp lực nhiệt độ cao tín hiệu dây rung Geokon 4500HHT

High Temperature Pressure Transducers (VW) | Model 4500HHT Series

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo áp suất dây rung Geokon 4500H – 4500HH

Pressure Transducers (VW) | Model 4500H · 4500HH

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo lưu lượng thấm thân đập dạng kênh hở Geokon 4675LV

Weir Monitor (VW) | Model 4675LV

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – áp lực thấm cho đập đất Geokon 4500HD

Heavy Duty Piezometer (VW) | Model 4500HD

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – áp lực thấm kiểu ấn xuống Geokon 4500DP

Drive Point Piezometers (VW) | Model 4500DP

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – áp lực thấm nhiệt độ cao Geokon 4500HT

High Temperature Piezometer (VW) | Model 4500HT Series

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – đo áp lực thấm chịu mặn (Titanium) Geokon 4500Ti

Titanium Piezometer (VW) | Model 4500Ti

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – đo áp lực thấm đầu ra dạng xung Geokon 4500AR

Autoresonant Piezometer (VW) | Model 4500AR

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – đo áp lực thấm Geokon 4500S – 4500SH – 4500AL(V)

Standard Piezometers (VW) | Model 4500S · 4500SH · 4500AL(V)

Đọc tiếp
Vendor: Geokon
1 2

Cảm biến Piezometers đo áp lực lỗ rỗng – đo áp lực thấm