Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm Biến Đo Ứng Suất (Pressure Cells)

Cảm Biến Đo Ứng Suất (Pressure Cells) Geokon

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (Contact Type VW) Geokon 4810

Contact Type (VW) | Model 4810

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (Granular Soil Type VW) Geokon 4815

Granular Soil Type (VW) | Model 4815

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (NATM Style Shotcrete Stress VW) Geokon 4850

NATM Style Shotcrete Stress (VW) | Model 4850

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (Pile Tip Type VW) Geokon 4855

Pile Tip Type (VW) | Model 4855

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (Push-in Type VW) Geokon 4830

Push-in Type (VW) | Model 4830

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (Semiconductor Type) Geokon 3500

Semiconductor Type | Model 3500

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (Standard Type VW) Geokon 4800

Standard Type (VW) | Model 4800

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất hố khoan (Borehole Pressure Cells) Geokon 3200

Borehole Pressure Cells | Model 3200

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất trên tường (Jackout Type VW) Geokon 4820

Jackout Type (VW) | Model 4820

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm Biến Đo Ứng Suất (Pressure Cells) Geokon