Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị quan trắc Geokon » Cảm biến đo ứng suất (Pressure Cells)

Cảm biến đo ứng suất (Pressure Cells)

Cảm biến đo ứng suất (Pressure Cells)

Xem tất cả 9 kết quả

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (VW) Geokon 4800

Standard Type (VW) | Model 4800

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (VW) Geokon 4810

Contact Type (VW) | Model 4810

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (VW) Geokon 4815

Granular Soil Type (VW) | Model 4815

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (VW) Geokon 4830

Push-in Type (VW) | Model 4830

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (VW) Geokon 4850

NATM Style Shotcrete Stress (VW) | Model 4850

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (VW) Geokon 4855

Pile Tip Type (VW) | Model 4855

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất đáy móng đầu ra tương tự Geokon 3500

Semiconductor Type | Model 3500

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất hố khoan Geokon 3200

Borehole Pressure Cells | Model 3200

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất trên tường (VW) Geokon 4820

Jackout Type (VW) | Model 4820

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất (Pressure Cells)