Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm Biến Đo Biến Dạng (Strain Gages)

Cảm Biến Đo Biến Dạng (Strain Gages) Geokon

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến đo biến dạng (Concrete Embedment VW) Geokon 4200 – 4202 – 4204 – 4210

Concrete Embedment (VW) | Model 4200 · 4202 · 4204 · 4210

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng (Dynamic Embedment) Geokon 3900

Dynamic Embedment (Electrical Resistance) | Model 3900

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng (Dynamic Strain Transducers) Geokon ST-350

Dynamic Strain Transducers (Electrical Resistance) | Model ST-350

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng (Rebar Strainmeters Electrical Resistance) Geokon Model 3911-3911A

Rebar Strainmeters (Electrical Resistance) | Model 3911 · 3911A

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng (Rebar Strainmeters Fiber Optic) Geokon FP4911

Rebar Strainmeters (Fiber Optic) | Model FP4911

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng (Strain Gauges Fiber Optic) Geokon FP4000

Strain Gauges (Fiber Optic) | Model FP4000

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng (VW Arc Weldable) Geokon 4000

Arc Weldable (VW) | Model 4000

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng (VW Miniature and Extended Range) Geokon 4151

Miniature and Extended Range (VW) | Model 4151

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng (VW Rebar Strainmeters) Geokon 4911 – 4911A

Rebar Strainmeters (VW) | Model 4911 · 4911A

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng (VW Soil Extensometers) Geokon 4435

Soil Extensometers (VW) | Model 4435

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng (VW Spot Weldable) GEOKON 4100-4150

Spot Weldable (VW) | Model 4100 · 4150

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo biến dạng nhiệt độ cao (VW High Temperature Embedment) Geokon 4200HT – 4200HT-T

High Temperature Embedment (VW) | Model 4200HT · 4200HT-T

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm Biến Đo Biến Dạng (Strain Gages) Geokon