Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm Biến Đo Ứng Suất (Stressmeters)

Cảm Biến Đo Ứng Suất (Stressmeters) Geokon

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến đo ứng suất bê tông (Concrete Stressmeters VW) Geokon 4370

Concrete Stressmeters (VW) | Model 4370

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất hố khoan (Borehole Deformation Gauges) Geokon 5000

Borehole Deformation Gauges | Model 5000

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất hố khoan (Borehole Pressure Cells) Geokon 3200

Borehole Pressure Cells | Model 3200

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất hố khoan (Borehole Stressmeters VW) Geokon 4300

Borehole Stressmeters (VW) | Model 4300

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất hố khoan (Soft Inclusion Stress Cells VW) Geokon 4360

Soft Inclusion Stress Cells (VW) | Model 4360

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất hố khoan 3 trục Biaxial (Biaxial Stressmeters VW) Geokon 4350

Biaxial Stressmeters (VW) | Model 4350

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm Biến Đo Ứng Suất (Stressmeters) Geokon