Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị quan trắc Geokon » Cảm biến đo ứng suất (Stressmeters)

Cảm biến đo ứng suất (Stressmeters)

Cảm biến đo ứng suất (Stressmeters)

Xem tất cả 6 kết quả

Cảm biến đo ứng suất bê tông (VW) Geokon 4370

Concrete Stressmeters (VW) | Model 4370

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất hố khoan (VW) Geokon 4300

Borehole Stressmeters (VW) | Model 4300

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất hố khoan (VW) Geokon 4360

Soft Inclusion Stress Cells (VW) | Model 4360

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất hố khoan 3 trục Biaxial (VW) Geokon 4350

Biaxial Stressmeters (VW) | Model 4350

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất hố khoan Geokon 3200

Borehole Pressure Cells | Model 3200

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất hố khoan Geokon 5000

Borehole Deformation Gages | Model 5000

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất (Stressmeters)