Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị quan trắc Geokon » Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature)

Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature)

Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature)

Xem tất cả 5 kết quả

Cảm biến đo nhiệt độ công trình bằng sợi quang Geokon FP4700

Temperature Sensors (Fiber Optic) | Model FP4700

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nhiệt độ dạng chuỗi có địa chỉ Geokon 3810A

Addressable Thermistor Strings | Model 3810A

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nhiệt độ thi công Geokon 3800

Thermistor Probes | Model 3800

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nhiệt độ thi công tạm thời dạng chuỗi Geokon 3810

Thermistor Strings | Model 3810

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nhiệt độ vĩnh cửu (VW) Geokon 4700

Temperature Sensors (VW) | Model 4700

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature)