Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ đo lường và giám sát điện năng

Bộ đo lường và giám sát điện năng

Bộ đo lường và giám sát điện năng, intelligent power meter, PMC/PMD is Power Meter Concentrator, Modbus RTU RS-485, Modbus TCP Ethernet, CANOpen

Multi-Circuit Power Meter

Multi-Circuit Power Meter
Xem thêm

PMMS - Power Meter Concentrator

PMMS - Power Meter Concentrator
Xem thêm

3 Phase Compact Smart Meter

3 Phase Compact Smart Meter
Xem thêm

2 Loops 1 Phase Compact Smart Meter

ICP DAS 2 Loops 1 Phase Compact Smart Meter
Xem thêm

Bộ đo lường và giám sát điện năng, intelligent power meter, PMC/PMD is Power Meter Concentrator, Modbus RTU RS-485, Modbus TCP Ethernet, CANOpen