Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ đo lường và giám sát điện năng (Smart Power Meter)

Bộ đo lường và giám sát điện năng, intelligent power meter, PMC/PMD is Power Meter Concentrator, Modbus RTU RS-485, Modbus TCP Ethernet, CANOpen

Hiển thị 1–16 trong 103 kết quả

3-Phase Smart Power Meter ICP DAS PM-3133-100

PM-3133-100 Modbus RTU, 3-phase power meter; includes 60A CT (Inside diameter 10mm; wire lead 1.8m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

3-Phase Smart Power Meter ICP DAS PM-3133-160

PM-3133-160 Modbus RTU, 3-phase power meter; includes 100A CT (Inside diameter 16mm; wire lead 1.8m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

3-Phase Smart Power Meter ICP DAS PM-3133-240

PM-3133-240 Modbus RTU, 3-phase power meter; includes 200A CT (Inside diameter 24mm; wire lead 1.8m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

3-Phase Smart Power Meter ICP DAS PM-3133P

PM-3133P Modbus RTU, 3-phase power meter (Without CTs, the PM-3133P should be directly connected to the 333mV CT)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

4G Industrial IoT Power Meter Concentrator ICP DAS PMC-5231M-4GC

PMC-5231M-4GC CR Industrial IoT Power Meter Concentrator (Support 4G Wireless data communication. Frequency Band for China) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

4G Industrial IoT Power Meter Concentrator ICP DAS PMC-5231M-4GE

PMC-5231M-4GE CR Industrial IoT Power Meter Concentrator (Support 4G Wireless data communication. Frequency Band for EMEA, Korea, Thailand, India and Taiwan) (RoHS) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ biến đổi 1 kênh đo điện áp (100V) + dòng điện (1000A) đầu ra tương tự ICP DAS DN-831I-100V-1000A

DN-831I-100V-1000A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (1000A) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ biến đổi 1 kênh đo điện áp (100V) + dòng điện (1000A) đầu ra tương tự ICP DAS DNM-831I-100V-1000A

DNM-831I-100V-1000A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (1000A) (Metal) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ biến đổi 1 kênh đo điện áp (100V) + dòng điện (2000A) đầu ra tương tự ICP DAS DN-831I-100V-2000A

DN-831I-100V-2000A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (2000A) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ biến đổi 1 kênh đo điện áp (100V) + dòng điện (2000A) đầu ra tương tự ICP DAS DNM-831I-100V-2000A

DNM-831I-100V-2000A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (2000A) (Metal) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ biến đổi 1 kênh đo điện áp (100V) + dòng điện (200A) đầu ra tương tự ICP DAS DN-831I-100V-200A

DN-831I-100V-200A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (200A) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ biến đổi 1 kênh đo điện áp (100V) + dòng điện (200A) đầu ra tương tự ICP DAS DNM-831I-100V-200A

DNM-831I-100V-200A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (200A) (Metal) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ biến đổi 1 kênh đo điện áp (100V) + dòng điện (500A) đầu ra tương tự ICP DAS DN-831I-100V-500A

DN-831I-100V-500A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (500A) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ biến đổi 1 kênh đo điện áp (100V) + dòng điện (500A) đầu ra tương tự ICP DAS DNM-831I-100V-500A

DNM-831I-100V-500A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (500A) (Metal) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ biến đổi 1 kênh đo điện áp (100V) + dòng điện (50A) đầu ra tương tự ICP DAS DN-831I-100V-50A

DN-831I-100V-50A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (50A) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ biến đổi 1 kênh đo điện áp (100V) + dòng điện (50A) đầu ra tương tự ICP DAS DNM-831I-100V-50A

DNM-831I-100V-50A CR 1 Channel Voltage Attenuator and 1 Channel Current Transformer (50A) (Metal) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 5 6 7

Bộ đo lường và giám sát điện năng, intelligent power meter, PMC/PMD is Power Meter Concentrator, Modbus RTU RS-485, Modbus TCP Ethernet, CANOpen