Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ đo lường và giám sát điện năng » 2 Loops 1 Phase Compact Smart Meter

2 Loops 1 Phase Compact Smart Meter

ICP DAS 2 Loops 1 Phase Compact Smart Meter

Hiển thị 1–16 trong 20 kết quả

Thiết bị đo điện 1 pha 1P2W CANopen ICP DAS PM-3112-100-CPS

PM-3112-100-CPS CANopen; 2 loops single-phase Power Meter with 2 CTs (60 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 1 pha 1P2W CANopen ICP DAS PM-3112-160-CPS

PM-3112-160-CPS CANopen; 2 loops single-phase Power Meter with 2 CTs (100 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 1 pha 1P2W CANopen ICP DAS PM-3112-240-CPS

PM-3112-240-CPS CANopen; 2 loops single-phase Power Meter with 2 CTs (200 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 1 pha 1P2W Ethernet ICP DAS PM-3112-100-MTCP

PM-3112-100-MTCP Modbus TCP; 2 loops single-phase Power Meter with 2 CTs (60 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 1 pha 1P2W Ethernet ICP DAS PM-3112-160-MTCP

PM-3112-160-MTCP Modbus TCP; 2 loops single-phase Power Meter with 2 CTs (100 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 1 pha 1P2W Ethernet ICP DAS PM-3112-240-MTCP

PM-3112-240-MTCP Modbus TCP; 2 loops single-phase Power Meter with 2 CTs (200 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 1 pha 1P2W RS-485 ICP DAS PM-3112-100

PM-3112-100 Modbus RTU; 2 loops single-phase Power Meter with 2 CTs (60 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 1 pha 1P2W RS-485 ICP DAS PM-3112-160

PM-3112-160 Modbus RTU; 2 loops single-phase Power Meter with 2 CTs (100 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 1 pha 1P2W RS-485 ICP DAS PM-3112-240

PM-3112-240 Modbus RTU; 2 loops single-phase Power Meter with 2 CTs (200 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 1 pha 1P4W CANopen ICP DAS PM-3114-100-CPS

PM-3114-100-CPS CANOpen, 4 loops single-phase power meter (60 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 1 pha 1P4W CANopen ICP DAS PM-3114-160-CPS

PM-3114-160-CPS CANOpen, 4 loops single-phase power meter (100 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 1 pha 1P4W CANopen ICP DAS PM-3114-240-CPS

PM-3114-240-CPS CANOpen, 4 loops single-phase power meter (200 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 1 pha 1P4W Ethernet ICP DAS PM-3114-100-MTCP

PM-3114-100-MTCP Modbus TCP, 4 loops single-phase power meter (60 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 1 pha 1P4W Ethernet ICP DAS PM-3114-160-MTCP

PM-3114-160-MTCP Modbus TCP, 4 loops single-phase power meter (100 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 1 pha 1P4W Ethernet ICP DAS PM-3114-240-MTCP

PM-3114-240-MTCP Modbus TCP, 4 loops single-phase power meter (200 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 1 pha 1P4W RS-485 ICP DAS PM-3114-100

PM-3114-100-MTCP Modbus TCP, 4 loops single-phase power meter (60 A)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

ICP DAS 2 Loops 1 Phase Compact Smart Meter