Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ đo lường và giám sát điện năng » 3 Phase Compact Smart Meter

3 Phase Compact Smart Meter

3 Phase Compact Smart Meter

Hiển thị 1–16 trong 29 kết quả

3-Phase Smart Power Meter ICP DAS PM-3133-100

PM-3133-100 Modbus RTU, 3-phase power meter; includes 60A CT (Inside diameter 10mm; wire lead 1.8m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

3-Phase Smart Power Meter ICP DAS PM-3133-160

PM-3133-160 Modbus RTU, 3-phase power meter; includes 100A CT (Inside diameter 16mm; wire lead 1.8m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

3-Phase Smart Power Meter ICP DAS PM-3133-240

PM-3133-240 Modbus RTU, 3-phase power meter; includes 200A CT (Inside diameter 24mm; wire lead 1.8m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

3-Phase Smart Power Meter ICP DAS PM-3133P

PM-3133P Modbus RTU, 3-phase power meter (Without CTs, the PM-3133P should be directly connected to the 333mV CT)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 1000A CANopen ICP DAS PM-3133-RCT1000P-CPS

PM-3133-RCT1000P-CPS CANopen, 3-phase power meter, 1000A Rogowski Coil CT

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 1000A Ethernet ICP DAS PM-3133-RCT1000P-MTCP

PM-3133-RCT1000P-MTCP Modbus TCP, 3-phase power meter, 1000A Rogowski Coil CT

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 1000A RS-485 ICP DAS PM-3133-RCT1000P

PM-3133-RCT1000P ~ NEW ~ Modbus RTU, 3-phase power meter, 1000A Rogowski Coil CT

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 100A CANopen ICP DAS PM-3133-160-CPS

PM-3133-160-CPS CANopen, 3-phase power meter; includes 100A CT (Inside diameter 16mm; wire lead 1.8m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 100A Ethernet ICP DAS PM-3133-160-MTCP

PM-3133-160-MTCP Modbus TCP, 3-phase power meter; includes 100A CT (Inside diameter 16mm; wire lead 1.8m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 100A RS-485 ICP DAS PM-3133-100P

PM-3133-100P Modbus RTU, 3-phase power meter; includes 60A CT (Inside diameter 10mm; wire lead 4m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 100A RS-485 ICP DAS PM-3133-160P

PM-3133-160P Modbus RTU, 3-phase power meter; includes 100A CT (Inside diameter 16mm; wire lead 4m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 2000A CANopen ICP DAS PM-3133-RCT2000P-CPS

PM-3133-RCT2000P-CPS CANopen, 3-phase power meter, 2000A Rogowski Coil CT

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 2000A Ethernet ICP DAS PM-3133-RCT2000P-MTCP

PM-3133-RCT2000P-MTCP Modbus TCP, 3-phase power meter, 2000A Rogowski Coil CT

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 2000A RS-485 ICP DAS PM-3133-RCT2000P

PM-3133-RCT2000P ~ Available soon ~ Modbus RTU, 3-phase power meter, 2000A Rogowski Coil CT

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 200A CANopen ICP DAS PM-3133-240-CPS

PM-3133-240-CPS CANopen, 3-phase power meter; includes 200A CT (Inside diameter 24mm; wire lead 1.8m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 200A Ethernet ICP DAS PM-3133-240-MTCP

PM-3133-240-MTCP Modbus TCP, 3-phase power meter; includes 200A CT (Inside diameter 24mm; wire lead 1.8m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

3 Phase Compact Smart Meter