Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Bộ đo lường và giám sát điện năng » 3 Phase Compact Smart Meter

3 Phase Compact Smart Meter

3 Phase Compact Smart Meter

Xem tất cả 7 kết quả

Thiết bị đo điện 3 pha 1000A RS-485 ICP DAS PM-3133-RCT1000P

PM-3133-RCT1000P ~ NEW ~ Modbus RTU, 3-phase power meter, 1000A Rogowski Coil CT

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 100A RS-485 ICP DAS PM-3133-160P

PM-3133-160P Modbus RTU, 3-phase power meter; includes 100A CT (Inside diameter 16mm; wire lead 4m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 2000A RS-485 ICP DAS PM-3133-RCT2000P

PM-3133-RCT2000P ~ Available soon ~ Modbus RTU, 3-phase power meter, 2000A Rogowski Coil CT

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 200A RS-485 ICP DAS PM-3133-240P

PM-3133-240P Modbus RTU, 3-phase power meter; includes 200A CT (Inside diameter 24mm; wire lead 4m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 300A RS-485 ICP DAS PM-3133-360P

PM-3133-360P Modbus RTU, 3-phase power meter; includes 300A CT (Inside diameter 36mm; wire lead 4m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 400A RS-485 ICP DAS PM-3133-400P

PM-3133-400P Modbus RTU, 3-phase power meter; includes 400A CT (Inside diameter 36mm; wire lead 4m) x 3

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Thiết bị đo điện 3 pha 500A RS-485 ICP DAS PM-3133-RCT500P

PM-3133-RCT500P ~ Available soon ~ Modbus RTU, 3-phase power meter, 500A Rogowski Coil CT

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

3 Phase Compact Smart Meter