Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ đo lường và giám sát điện năng » PMMS - Power Meter Concentrator

PMMS - Power Meter Concentrator

PMMS – Power Meter Concentrator

Hiển thị một kết quả duy nhất

4G Industrial IoT Power Meter Concentrator ICP DAS PMC-5231M-4GC

PMC-5231M-4GC CR Industrial IoT Power Meter Concentrator (Support 4G Wireless data communication. Frequency Band for China) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

4G Industrial IoT Power Meter Concentrator ICP DAS PMC-5231M-4GE

PMC-5231M-4GE CR Industrial IoT Power Meter Concentrator (Support 4G Wireless data communication. Frequency Band for EMEA, Korea, Thailand, India and Taiwan) (RoHS) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng điện tập trung + WCDMA (3G) IoT ICP DAS PMC-5231M-3GWA

PMC-5231M-3GWA CR Industrial IoT Power Meter Concentrator (Support 3G Wireless data communication) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ quản lý năng lượng điện tập trung IoT ICP DAS PMC-5231

PMC-5231 CR Industrial IoT Power Meter Concentrator (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Industrial IoT Power Meter Concentrator with 7″ Touch Panel ICP DAS PMD-2201

PMD-2201-EN CR Industrial IoT Power Meter Concentrator with 7″ Display (English) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Power Meter Concentrator ICP DAS PMC-5141

PMC-5141 Power Meter Concentrator

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Power Meter Concentrator ICP DAS PMC-5151

PMC-5141-TC CR Power Meter Concentrator ( Traditional Chinese ) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

PMMS – Power Meter Concentrator