Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ đổi nguồn AC/DC, DC/AC

Bộ đổi nguồn, Adapter, AC/DC, DC/AC, Bộ đổi nguồn dạng tổ ong AC-DC, bộ đổi nguồn dạng DIN AC-DC, bộ sạc tự động, Nguồn LED

Hiển thị một kết quả duy nhất

Bộ đổi nguồn Din-Rail 120W 220VAC sang 24VDC Winston DR-120-24

Bộ đổi nguồn Din-Rail 120W 220VAC sang 24VDC Winston DR-120-24

Đọc tiếp
Vendor: MC&TT

Bộ đổi nguồn Din-Rail 120W 220VAC sang 48VDC Mean Well SDR-120-48

Bộ đổi nguồn Din-Rail 120W 220VAC sang 48VDC Mean Well SDR-120-48

Đọc tiếp
Vendor: MC&TT

Bộ đổi nguồn Din-Rail 240W 220VAC sang 48VDC Mean Well DRP-240-48

Bộ đổi nguồn Din-Rail 240W 220VAC sang 48VDC Mean Well DRP-240-48

Đọc tiếp
Vendor: MC&TT

Bộ đổi nguồn Din-Rail 75W 220VAC sang 24VDC Mean Well SDR-75-24

Bộ đổi nguồn Din-Rail 75W 220VAC sang 24VDC Mean Well SDR-75-24

Đọc tiếp
Vendor: MC&TT

Bộ đổi nguồn Din-Rail 75W 220VAC sang 24VDC Winston DR-75-24

Bộ đổi nguồn Din-Rail 75W 220VAC sang 24VDC Winston DR-75-24

Đọc tiếp
Vendor: MC&TT

Bộ đổi nguồn tổ ong 100W 220VAC sang 24VDC Mean Well NES-100-24

Bộ đổi nguồn tổ ong 100W 220VAC sang 24VDC Mean Well NES-100-24

Đọc tiếp
Vendor: MC&TT

Bộ đổi nguồn tổ ong 100W 220VAC sang 24VDC Winston S-100-24

Bộ đổi nguồn tổ ong 600W 220VAC sang 24VDC Winston S-600-24

Đọc tiếp
Vendor: MC&TT

Bộ đổi nguồn tổ ong 200W 220VAC sang 48VDC Mean Well NES-200-48

Bộ đổi nguồn tổ ong 200W 220VAC sang 48VDC Mean Well NES-200-48

Đọc tiếp
Vendor: MC&TT

Bộ đổi nguồn tổ ong 350W 220VAC sang 24VDC Mean Well NES-350-24

Bộ đổi nguồn tổ ong 350W 220VAC sang 24VDC Mean Well NES-350-24

Đọc tiếp
Vendor: MC&TT

Bộ đổi nguồn tổ ong 35W 220VAC sang 12VDC Winston S-35-12

Bộ đổi nguồn tổ ong 600W 220VAC sang 24VDC Winston S-600-24

Đọc tiếp
Vendor: MC&TT

Bộ đổi nguồn tổ ong 600W 220VAC sang 24VDC Winston S-600-24

Bộ đổi nguồn tổ ong 600W 220VAC sang 24VDC Winston S-600-24

Đọc tiếp
Vendor: MC&TT

Bộ đổi nguồn, Adapter, AC/DC, DC/AC, Bộ đổi nguồn dạng tổ ong AC-DC, bộ đổi nguồn dạng DIN AC-DC, bộ sạc tự động, Nguồn LED