Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa » Bộ điều khiển lập trình nhúng » Bộ lập trình nhúng LinPAC

Bộ lập trình nhúng LinPAC

Bộ lập trình nhúng LinPAC, Linux kernel Based PAC, controlled by Linux 2.6 operating system. There are several modifications with different processor types such as PXA270, AMD LX800 or Intel Atom.

Hiển thị 1–10 trong 30 kết quả

Bộ lập trình nhúng PAC with Linux and one LAN port ICP DAS LP-5231PM-3GWA

LP-5231PM-3GWA CR PAC with Linux and one LAN port (Metal Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC with Linux kernel 2.6.19 and one LAN port and Audio ICP DAS LP-5131-OD

LP-5131-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and one LAN port (English Version of OS) (RoHS)
LP-5131-OD-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and one LAN port and Audio (English Version of OS) (RoHS)

LP-5141-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports (English Version of OS) (RoHS)
LP-5141-OD-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports and Audio (English Version of OS) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC with Linux kernel 2.6.19 and one LAN port ICP DAS LP-5131

LP-5131-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and one LAN port (English Version of OS) (RoHS)
LP-5131-OD-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and one LAN port and Audio (English Version of OS) (RoHS)

LP-5141-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports (English Version of OS) (RoHS)
LP-5141-OD-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports and Audio (English Version of OS) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports and Audio ICP DAS LP-5141-OD

LP-5131-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and one LAN port (English Version of OS) (RoHS)
LP-5131-OD-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and one LAN port and Audio (English Version of OS) (RoHS)

LP-5141-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports (English Version of OS) (RoHS)
LP-5141-OD-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports and Audio (English Version of OS) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports ICP DAS LP-5141

LP-5131-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and one LAN port (English Version of OS) (RoHS)
LP-5131-OD-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and one LAN port and Audio (English Version of OS) (RoHS)

LP-5141-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports (English Version of OS) (RoHS)
LP-5141-OD-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports and Audio (English Version of OS) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng PAC with Linux OS and one LAN port ICP DAS LP-5231/LP-5231M

LP-5231 CR PAC with Linux OS and one LAN port (Plastic Case)(RoHS)
LP-5231M CR PAC with Linux OS and one LAN port (Metal Case)(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng Standard LinPAC-8000 with 1 I/O Slot ICP DAS LP-8121

LP-8121 Standard LinPAC-8000 with 1 I/O Slot
LP-8421 Standard LinPAC-8000 with 4 I/O Slots
LP-8821 Standard LinPAC-8000 with 8 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng Standard LinPAC-8000 with 1 I/O Slot ICP DAS LP-8141

LP-8141-EN Standard LinPAC-8000 with 1 I/O Slot (English Version of OS)
LP-8441-EN Standard LinPAC-8000 with 4 I/O Slots (English Version of OS)
LP-8841-EN Standard LinPAC-8000 with 8 I/O Slots (English Version of OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng Standard LinPAC-8000 with 4 I/O Slot ICP DAS LP-8421

LP-8121 Standard LinPAC-8000 with 1 I/O Slot
LP-8421 Standard LinPAC-8000 with 4 I/O Slots
LP-8821 Standard LinPAC-8000 with 8 I/O Slots

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng Standard LinPAC-8000 with 4 I/O Slot ICP DAS LP-8441

LP-8141-EN Standard LinPAC-8000 with 1 I/O Slot (English Version of OS)
LP-8441-EN Standard LinPAC-8000 with 4 I/O Slots (English Version of OS)
LP-8841-EN Standard LinPAC-8000 with 8 I/O Slots (English Version of OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

This product have more options and can be configured. Please note that some products can not be ordered without mandatory options