Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I-87K RS-485 Modules » I-87K Analog I/O Modules » I-87K Multifunction I/O Module

I-87K Multifunction I/O Module

ICP DAS I-87K Multifunction I/O RS-485 Modules

Hiển thị một kết quả duy nhất

Module 2 kênh đầu vào biến dạng (Strain Gauge) + 2 DI + 2 DO ICP DAS I-87016W

I-87015W-G CR 7-channel RTD Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87015PW-G CR 7-channel RTD Input Module with 3-wire Lead Resistance Elimination (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 6 kênh đầu vào tương tự, 2 kênh đầu ra tương tự, 2 kênh đầu vào số, 2 kênh đầu ra số ICP DAS I-87026PW

I-87026PW CR 6-channel Analog Input, 2-channel Analog Output, 2-channel Digital Input and 2-channel Digital Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào nhiệt Thermistor + 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-87005W

I-87005W-G CR 8-channel Thermistor Input and 8-channel Digital Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-87K Multifunction I/O RS-485 Modules