Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I-87K RS-485 Modules » I-87K Analog I/O Modules » I-87K Voltage/Current Output Module

I-87K Voltage/Current Output Module

ICP DAS I-87K Voltage/Current Output RS-485 Modules

Hiển thị 1–10 trong 14 kết quả

Module 2 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-87022

I-87022 2-channel 12-bit analog output module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-87022W

I-87022W-G CR 2-channel 12-bit Analog Output Module with Channel-to-Channel Isolation (Gray Cover) (RoHS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-87026

I-87028VW-20V-G CR 8-channel 12-bit Channel-to-Channel Isolated Voltage Output Module (0 ~ +20 VDC) (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-87024

I-87028VW-20V-G CR 8-channel 12-bit Channel-to-Channel Isolated Voltage Output Module (0 ~ +20 VDC) (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-87024DW

I-87024DW-G CR 4-channel 14-bit Analog Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-87024RW

I-87024W-G CR 4-channel 14-bit Analog Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-87024W

I-87024W-G CR 4-channel 14-bit Analog Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự ICP DAS I-87024CW

I-87024CW-G CR 4-channel 12-bit Channel-to-Channel Isolated Current Output Module with Open-wire Detection (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự ICP DAS I-87024UW

I-87024UW-G CR 4-channel 16-bit Isolated Source Type Voltage or Current Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-87028CDW

I-87028CDW-G CR 8-channel 12-bit Channel-to-Channel Isolated Current Output Module with Open-wire Detection (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

ICP DAS I-87K Voltage/Current Output RS-485 Modules