Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I-87K RS-485 Modules » I-87K Digital I/O Modules

I-87K Digital I/O Modules

ICP DAS I-87K Digital I/O RS-485 Modules

I-87K DC Digital I/O Module

ICP DAS I-87K DC Digital I/O RS-485 Modules
Xem thêm

I-87K AC Digital I/O Module

ICP DAS I-87K AC Digital I/O RS-485 Modules
Xem thêm

I-87K Relay Output and Digital Input Module

ICP DAS I-87K Relay Output and Digital Input RS-485 Modules
Xem thêm

ICP DAS I-87K Digital I/O RS-485 Modules