Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I-87K RS-485 Modules » I-87K Digital I/O Modules » I-87K DC Digital I/O Module

I-87K DC Digital I/O Module

ICP DAS I-87K DC Digital I/O RS-485 Modules

Hiển thị một kết quả duy nhất

Module 32 kênh đầu ra số ICP DAS I-87041W

I-87041W-G CR 32-channel Sink-type Open Collector Digital Output Module using the Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 32 kênh đầu vào số ICP DAS I-87040

I-87055-G 8-channel Non-Isolated Digital Input and 8-channel Non-Isolated Digital Output Module with 16-bit
Counters (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 32 kênh đầu vào số ICP DAS I-87040PW

I-87040PW-G CR 32-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 32 kênh đầu vào số ICP DAS I-87040W

I-87040W-G CR 32-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 32 kênh đầu vào số ICP DAS I-87051

I-87051 16-channel Non-Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra số, 8 kênh đầu ra số ICP DAS I-87054

I-87054 8-channel Isolated Digital Input and 8-channel Isolated Digital Output Module with 16-bit Counters
(Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra số, 8 kênh đầu ra số ICP DAS I-87055

I-87055 8-channel Non-Isolated Digital Input and 8-channel Non-Isolated Digital Output Module with 16-bit
Counters (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào số ICP DAS I-87052

I-87052 8-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào số ICP DAS I-87052W

I-87052W-G CR 8-channel Isolated Digital Input Module with 2 kV Channel-to-Channel Isolation using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHs)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào số, 8 kênh đầu ra số ICP DAS I-87054W

I-87054W-G CR 8-channel Isolated Digital Input and 8-channel Isolated Digital Output Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào số, 8 kênh đầu ra số ICP DAS I-87055W

I-87055W-G CR 8-channel Non-isolated Digital Input and 8-channel Non-isolated Digital Output Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-87K DC Digital I/O RS-485 Modules