Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I-87K RS-485 Modules » I-87K Digital I/O Modules » I-87K Relay Output and Digital Input Module

I-87K Relay Output and Digital Input Module

ICP DAS I-87K Relay Output and Digital Input RS-485 Modules

Hiển thị 1–16 trong 22 kết quả

Module 16 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87061PW

I-87061PW-G CR 16-channel Power Relay Output Module (Each Relay Output Channel is Independent) (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87061W

I-87061W-G CR 16-channel Power Relay Output Module (4 groups, Each group provides 4-channels that share a single COM point) (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu vào số, 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87063

I-87069PW-G CR 8-channel PhotoMOS Relay Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu vào số, 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87063-G

I-87063-G 4-channel Isolated Digital Input and 4-channel Relay Output Module with 16-bit Counters (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu vào số, 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87063W

I-87063W-G CR 4-channel Isolated Digital Input and 4-channel Relay Output Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 6 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-8060W

I-8060W-G CR 6-channel Relay Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87064

I-87064 8-channel Relay Output Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87064-G

I-87064-G 8-channel Relay Output Module (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87064W

I-87064W-G CR 8-channel Relay Output Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87065

I-87065 8-channel AC SSR Output Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87065-G

I-87065-G 8-channel AC SSR Output Module (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87065W

I-87065W-G CR 8-channel AC SSR Output Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87066

I-87066 8-channel DC SSR Output Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87066-G

I-87066-G 8-channel DC SSR Output Module (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87068

I-87068 4-channel Form-A Relay Output and 4-channel Form-C Relay Output Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87068-G

I-87068-G 4-channel Form-A Relay Output and 4-channel Form-C Relay Output Module (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

ICP DAS I-87K Relay Output and Digital Input RS-485 Modules