Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I-8K RS-485 Modules » I-8K Analog I/O Modules » I-8K Multifunction I/O Module

I-8K Multifunction I/O Module

ICP DAS I-8K Multifunction I/O RS-485 Modules

Xem tất cả 1 kết quả

Module 6 kênh AI + 2 kênh AO + 2 kênh DI + 2 kênh DO ICP DAS I-8026W

I-8026W CR 6-channel Analog Input, 2-channel Analog Output, 2-channel Digital Input and 2-channel Digital Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-8K Multifunction I/O RS-485 Modules