Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I-8K RS-485 Modules » I-8K Analog I/O Modules » I-8K Voltage/Current Output Module

I-8K Voltage/Current Output Module

ICP DAS I-8K Voltage/Current Output RS-485 Modules

Xem tất cả 4 kết quả

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-8024

I-8024 4-channel 14-bit analog output module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-8024UW

I-8024UW-G CR 4-channel Isolated Analog Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-8024W

I-8024W-G CR 4-channel 14-bit analog output module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-8028UW

I-8028UW-G CR 8-channel Isolated Analog Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-8K Voltage/Current Output RS-485 Modules