Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I-8K RS-485 Modules » I-8K Digital I/O Modules » I-8K DC Digital I/O Module

I-8K DC Digital I/O Module

ICP DAS I-8K DC Digital I/O RS-485 Modules

Hiển thị 1–10 trong 33 kết quả

Module 16 kênh đầu ra Open – Collector ICP DAS I-8056W

I-8056W-G CR 16-channel Non-isolated Open Collector Output Module(Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra Open-Collector ICP DAS I-8037

I-8037 16-channel Isolated Open Collector Output Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra Open-Collector ICP DAS I-8037W

I-8037W-G CR 16-channel Isolated Open Collector Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-8057PW

I-8057PW-G CR 16-channel Isolated Self Protected Digital Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-8057W

I-8057W-G CR 16-channel Isolated Digital Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số ICP DAS I-8056

I-8056 16-channel Non-isolated Open Collector Output Module(Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào ra số I/O ICP DAS I-8050

I-8050 16-channel Universal Digital I/O Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào ra số I/O ICP DAS I-8050W

I-8050W-G CR 16-channel Universal Digital I/O Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào ra số I/O ICP DAS I-8052

I-8052

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào ra số I/O ICP DAS I-8052W

I-8052W-G CR 8-channel Isolated Digital Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4

ICP DAS I-8K DC Digital I/O RS-485 Modules