Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I-8K RS-485 Modules » I-8K Digital I/O Modules » I-8K Relay Output and Digital Input Module

I-8K Relay Output and Digital Input Module

ICP DAS I-8K Relay Output and Digital Input RS-485 Modules

Hiển thị 1–10 trong 12 kết quả

Module 4 kênh đầu ra Form-A Relay & 4 kênh đầu ra Form-C Relay ICP DAS I-8068W

I-8068W-G CR 4-channel Form-A Relay Output and 4-channel Form-C Relay Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu vào số (DI) & 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-8068

I-8068 4-channel Form-A Relay Output and 4-channel Form-C Relay Output Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-8063

I-8063 4-channel Isolated Digital Input and 4-channel Relay Output Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-8063W

I-8063W-G 4-channel Isolated Digital Input and 4-channel Relay Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 6 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-8060

I-8060 6-channel Relay Output Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 6 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-8060W

I-8060W-G CR 6-channel Relay Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra AC SSR ICP DAS I-8065

I-8065 8-channel AC SSR Output Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra PhotoMOS Relay I-8069

I-8069 8-channel PhotoMOS Relay Output Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra PhotoMOS Relay I-8069W

I-8069W-G CR 8-channel PhotoMOS Relay Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-8064

I-8064 8-channel Power Relay Output Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

ICP DAS I-8K Relay Output and Digital Input RS-485 Modules