Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I-8K RS-485 Modules » I-8K Motion Control Modules » I-8K Counter/Frequency/Encoder Input Module

I-8K Counter/Frequency/Encoder Input Module

ICP DAS I-8K Counter/Frequency/Encoder RS-485 Modules

Hiển thị một kết quả duy nhất

Module 3 trục đầu vào Encoder ICP DAS I-8090

I-8090 CR 3-axis Encoder Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 3 trục đầu vào Encoder ICP DAS I-8090

I-8090 3-axis Encoder Module

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 3 trục đầu vào Encoder ICP DAS I-8090W

I-8090W CR 3-axis Encoder Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 3 trục Encoder ICP DAS I-8093W

I-8093W CR 3-axis Encoder Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4/8 kênh đầu vào bộ đếm/tần số ICP DAS I-8080

I-8080 4/8-channel Counter/Frequency Module

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4/8 kênh đầu vào bộ đếm/tần số/Encoder ICP DAS I-8084W

I-8084W-G CR 4/8-channel Counter/Frequency/Encoder Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra PWM & 8 kênh đầu vào số (DI) I-8088W

I-8088W-G CR 8-channel PWM Output And 8-Channel isolated DI Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-8K Counter/Frequency/Encoder RS-485 Modules