Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I-8K RS-485 Modules » I-8K Motion Control Modules » I-8K Motion Control Module

I-8K Motion Control Module

ICP DAS I-8K Motion Control RS-485 Modules

Hiển thị một kết quả duy nhất

Module 3 trục đầu vào Encoder ICP DAS I-8090

I-8090 3-axis Encoder Module

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 3 trục đầu vào Encoder ICP DAS I-8090W

I-8090W CR 3-axis Encoder Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 3 trục Encoder ICP DAS I-8093W

I-8093W CR 3-axis Encoder Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module điều khiển 2 trục động cơ bước – Servo ICP DAS I-8091W

I-8091W CR 2-axis Stepping/Servo motor Control Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module điều khiển động cơ bước/Servo 2 trục ICP DAS I-8091

I-8091 2-axis Stepping/Servo Motor Control Card

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module điều khiển Motion 2 trục tốc độ cao ICP DAS I-8092F-G

I-8092F-G High-speed 2-axis Motion Control Module with FRnet Master

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module điều khiển Motion 4 trục tốc độ cao ICP DAS I-8094

I-8094-G High-speed 4-axis Motion Control Module (For XP-8000/WP-8000 PAC)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module điều khiển Motion 4 trục tốc độ cao ICP DAS I-8094-G

I-8094-G High-speed 4-axis Motion Control Module (For XP-8000/WP-8000 PAC)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module điều khiển Motion 4 trục tốc độ cao ICP DAS I-8094A-G

I-8094A-G High-speed 4-axis Motion Control Module with Internal CPU

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module điều khiển Motion 4 trục tốc độ cao ICP DAS I-8094F

I-9094F High-speed 4-axis Motion Control Module with FRnet Master (For XP-9000/WP-9000 PAC)

I-8094F-G High-speed 4-axis Motion Control Module with FRnet Master (For XP-8000/WP-8000 PAC)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module điều khiển Motion 4 trục tốc độ cao ICP DAS I-8094H-G

I-8094H-G High-speed 4-axis Motion Control Module with FRnet Master and Internal CPU

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module điều khiển Motion 6 trục tốc độ cao ICP DAS I-8196F

I-8196F High-Speed 6-axis Motion Control Module with FRnet Master (For XP-9000/WP-9000 PAC)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-8K Motion Control RS-485 Modules