Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I-97K RS-485 Modules

I-97K RS-485 Modules

ICP DAS I-97K RS-485 Modules

Xem tất cả 6 kết quả

Module 10/20 kênh đầu vào tương tự ICP DAS I-97017Z

I-97017Z CR 10/20-channel Analog Input Module with High Voltage Protection (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-97024U

I-97024U CR 4-channel 16-bit Isolated Source Type Voltage or Current Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-97028U

I-97028U CR 8-channel 16-bit Isolated Source Type Voltage or Current Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-97018

I-97018/S CR 8-channel Thermocouple Input Module with High Voltage Protection (RoHS)
Include CN-1824M

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-97019

I-97019/S CR 8-channel Thermocouple Input Module with High Voltage Protection (RoHS)
Include CN-1824M

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào nhiệt độ RTD ICP DAS I-97015

I-97015 CR 8-channel RTD Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-97K RS-485 Modules