Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I-9K RS-485 Modules » I-9K Analog I/O Modules

I-9K Analog I/O Modules

ICP DAS I-9K Analog I/O RS-485 Modules

Xem tất cả 9 kết quả

Module 15 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9017C-15

I-9017C-15 CR 14-bit, 100 K sampling rate, 15-channel analog input module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 30/15 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9017-15

I-9017-15 CR 14-bit, 100 K sampling rate, 30/15-channel analog input module (RoHS)

11,155,000 Thêm vào giỏ
Vendor: ICP DAS

Module 32 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-9041P

I-9041P CR 32-channel Isolated Digital Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-9024

I-9024 CR 4-channel 14-bit Analog Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-9024U

I-9024U CR 4-channel Isolated Analog Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-9028U

I-9028U CR 8-channel Isolated Analog Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9014C

I-9014C CR 16-bit, 250 K sampling rate, 8-channel analog input module (RoHS)

12,360,000 Thêm vào giỏ
Vendor: ICP DAS

Module 8/16 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9014

I-9014 CR 16-bit, 250 K sampling rate, 16/8-channel analog input module (RoHS)

12,360,000 Thêm vào giỏ
Vendor: ICP DAS

Module 8/16 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9017

I-9017 CR 14-bit, 100 K sampling rate, 16/8-channel analog input module (RoHS)

10,005,000 Thêm vào giỏ
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-9K Analog I/O RS-485 Modules