Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I/O Expansion Boards(XV-Boards)

I/O Expansion Boards(XV-Boards)

I/O Expansion Boards(XV-Boards)

Xem tất cả 3 kết quả

Card mở rộng 4 kênh AI + 2 kênh AO+ 3 kênh DI + 3 kênh DO ICP DAS XW310

XW310 CR 4-channel A/D (+/- 10 V), 2-channel D/A (+/- 10 V), 3-channel D/O, 3-channel D/I (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 8 kênh AI + 2 kênh AO + 3 kênh DI + 3 kênh DO ICP DAS XW310C

XW310C CR 4-channel Differential/8-channel Single-Ended A/D (0 ~ 20 mA), 2-channel D/A (0 ~ 20 mA), 3-channel D/O, 3-channel D/I (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 8 kênh DI + 8 kênh DO ICP DAS XW107

XW107 CR 8-channel Non-Isolation Digital Input and 8-channel Non-Isolation Digital Output (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

This product have more options and can be configured. Please note that some products can not be ordered without mandatory options.