Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Bộ điều khiển lập trình nhúng » I/O Expansion Boards(XV-Boards)

I/O Expansion Boards(XV-Boards)

I/O Expansion Boards(XV-Boards)

Hiển thị 1–10 trong 23 kết quả

Card mở rộng 1 cổng RS-422/485 + 5 kênh DI + 5 kênh DO ICP DAS XW507

XW507 CR 1-port Non-Isolated RS-422/485 with 5-ch Isolated Digital Input and 5-ch Isolated Digital Output (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS XW111i

XW111i CR 16-channel Isolation Digital Output (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 16 kênh đầu ra số DO ICP DAS XV111

XV111 CR 16-channel Isolated Sink-type Digital Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 16 kênh đầu ra số DO ICP DAS XV111A

XV111A CR 16-channel Isolated Sink-type Digital Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS XW110i

XW110i CR 16-channel Isolation Digital Input (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 16 kênh DI ICP DAS XV110

XV110 CR 16-channel Isolated Dry and Wet Contact Digital Input Module With 16-bit Counters (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 2 cổng RS-232 + 4 kênh DI + 4 kênh DO ICP DAS XW509

XW509 CR 2-port Non-Isolated RS-232 with 4-ch Isolated Digital Input and 4-ch Isolated Digital Output (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 2 kênh AO + 4 kênh DI + 4 kênh Relay ICP DAS XV307

XV307 CR Multifunction Expansion Board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 4 cổng RS-485 ICP DAS XW511i

XW511i CR 4-port Isolated RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Card mở rộng 4 kênh AI + 2 kênh AO+ 3 kênh DI + 3 kênh DO ICP DAS XW310

XW310 CR 4-channel A/D (+/- 10 V), 2-channel D/A (+/- 10 V), 3-channel D/O, 3-channel D/I (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

This product have more options and can be configured. Please note that some products can not be ordered without mandatory options.