Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Bộ điều khiển lập trình nhúng » Bộ lập trình nhúng M2M Mini-PAC

Bộ lập trình nhúng M2M Mini-PAC

Bộ lập trình nhúng M2M Mini-PAC, Mini-PAC (M2M Mini-PAC ), Quad-band 2G GSM/GPRS M2M Mini-PAC, Tri-band 3G WCDMA M2M Mini-PAC

Hiển thị 1–10 trong 20 kết quả

Bộ lập trình điều khiển GSM/GPRS + GPS hiển thị LCD ICP DAS G-4500PD-2G

G-4500PD-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller with LCD display and GPS function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình điều khiển GSM/GPRS + GPS hiển thị LCD ICP DAS GD-4500PD-2G

GD-4500PD-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller with LCD display and GPS function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình điều khiển GSM/GPRS + GPS ICP DAS G-4500P-2G

G-4500P-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller with GPS function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình điều khiển GSM/GPRS + GPS ICP DAS GD-4500P-2G

GD-4500P-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller with GPS function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình điều khiển GSM/GPRS + GPS Solar charger hiển thị LCD ICP DAS G-4511PD-2G

G-4511PD-2G CR 2G GSM Power Saving PAC with Solar charger, LCD display and GPS Function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình điều khiển GSM/GPRS + GPS Solar charger ICP DAS G-4511P-2G

G-4511P-2G CR 2G GSM Power Saving PAC with Solar charger and GPS Function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình điều khiển GSM/GPRS + Solar charger hiển thị LCD ICP DAS G-4511D-2G

G-4511D-2G CR 2G GSM Power Saving PAC with Solar charger and LCD display (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình điều khiển GSM/GPRS + Solar charger ICP DAS G-4511-2G

G-4511-2G CR 2G GSM Power Saving PAC with Solar charger (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình điều khiển GSM/GPRS hiển thị LCD ICP DAS G-4500D-2G

G-4500D-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller with LCD display (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình điều khiển GSM/GPRS hiển thị LCD ICP DAS GD-4500D-2G

GD-4500D-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller with LCD display (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Bộ lập trình nhúng M2M Mini-PAC, Mini-PAC (M2M Mini-PAC ), Quad-band 2G GSM/GPRS M2M Mini-PAC, Tri-band 3G WCDMA M2M Mini-PAC