Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa » Bộ điều khiển lập trình nhúng » Module mở rộng I-8K & I-87K

Module mở rộng I-8K & I-87K

Module mở rộng I-8K & I-87K, There are two types of I/O modules, Parallel and Serial. The parallel modules (I-8K Series) are high-speed modules and support MCU (Main Control Unit) only. The serial modules (I-87K Series) can support either MCU or I/O expansion unit.

Hiển thị 1–10 trong 28 kết quả

Module 1 kênh đầu vào dây rung VW (Vibrating Wire) ICP DAS I-87089W

I-87089W-G 1-channel Vibrating Wire Input Module
I-87089W-G/S 8-channel Vibrating Wire Input Module
Includes the I-87089W Module, a DN-1618UB Daughter Board and a DB-37 Male-Male D-sub cable 1M
DN-1618UB 8-channel Vibrating Wire extended board

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 10 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87018ZW

I-87018ZW-G/S CR 10-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover) (RoHS)
Include I-87018Z Module and DB-1820 Daughter Board
I-87018ZW-G/S2 CR 10-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover) (RoHS)
Include I-87018Z Module ,DN-1822 Daughter Board and 1.8 m Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 10 kênh đầu vào tương tự ICP DAS I-87019ZW

I-87019ZW-G/S CR 10-channel Universal Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS), Includes the I-87019ZW Module and a DB-1820 Daughter Board
I-87019ZW-G/S2 CR 10-channel Universal Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS), Includes the I-87019ZW Module, a DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 10/20 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-87017ZW

I-87017ZW-G CR 10/20-channel Analog Input Module with High Voltage Protection (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16/8 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-8014W

I-8014W CR 16-bit, 250 K sampling rate, 16/8-channel analog input module (RoHS)
I-8014CW CR 16-bit, 250 K sampling rate, 8-channel analog input module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 kênh đầu vào biến dạng (Strain Gauge) + 2 DI + 2 DO ICP DAS I-87016W

I-87015W-G CR 7-channel RTD Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87015PW-G CR 7-channel RTD Input Module with 3-wire Lead Resistance Elimination (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ DS18B20 Daisy-Chain ICP DAS I-87004W

I-87019ZW-G/S CR 10-channel Universal Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS), Includes the I-87019ZW Module and a DB-1820 Daughter Board
I-87019ZW-G/S2 CR 10-channel Universal Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS), Includes the I-87019ZW Module, a DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD ICP DAS I-87013W

I-87013W-G CR 4-channel RTD Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu vào RTD ICP DAS I-87013

I-87013 4-channel RTD Input Module (Blue Cover)
I-87013-G 4-channel RTD Input Module (Gray Cover)
I-87013 CR 4-channel RTD Input Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87013-G CR 4-channel RTD Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 7 kênh đầu vào nhiệt độ RTD ICP DAS I-87015PW

I-87015W-G CR 7-channel RTD Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87015PW-G CR 7-channel RTD Input Module with 3-wire Lead Resistance Elimination (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Module mở rộng I-8K & I-87K, There are two types of I/O modules, Parallel and Serial. The parallel modules (I-8K Series) are high-speed modules and support MCU (Main Control Unit) only. The serial modules (I-87K Series) can support either MCU or I/O expansion unit.