Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa » Bộ điều khiển lập trình nhúng » Module mở rộng I-9K & I-97K

Module mở rộng I-9K & I-97K

Module mở rộng I-9K & I-97K, I-9K and I-97K series modules are provided for combining a variety of I/O functions within the WP-9000, XP-9000, LX-9000 and LP-9000 programmable automation controllers (PAC). The I-9k series is based on a parallel interface with high communication speed; while the I-97K series is based on a serial interface. The differences between the two series are listed as follows:

Hiển thị 1–10 trong 17 kết quả

Module 10/20 kênh đầu vào tương tự ICP DAS I-97017Z

I-97017Z CR 10/20-channel Analog Input Module with High Voltage Protection (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 15 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9017C-15

I-9017-15 CR 14-bit, 100 K sampling rate, 30/15-channel analog input module (RoHS)
I-9017C-15 CR 14-bit, 100 K sampling rate, 15-channel analog input module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-9053P

I-9053P CR 16-channel Isolated Digital Input Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 30/15 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9017-15

I-9017-15 CR 14-bit, 100 K sampling rate, 30/15-channel analog input module (RoHS)
I-9017C-15 CR 14-bit, 100 K sampling rate, 15-channel analog input module (RoHS)

11,155,000 Thêm vào giỏ
Vendor: ICP DAS

Module 32 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-9041P

I-9041P CR 32-channel Isolated Digital Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 32 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-9040P

I-9040P CR 32-channel Isolated Digital Input with Low Pass Filter Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-9024U

I-9024U CR 4-channel Isolated Analog Output Module (RoHS)
I-9028U CR 8-channel Isolated Analog Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-97024U

I-97024U CR 4-channel 16-bit Isolated Source Type Voltage or Current Output Module (RoHS)
I-97028U CR 8-channel 16-bit Isolated Source Type Voltage or Current Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-9028U

I-9024U CR 4-channel Isolated Analog Output Module (RoHS)
I-9028U CR 8-channel Isolated Analog Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-97028U

I-97024U CR 4-channel 16-bit Isolated Source Type Voltage or Current Output Module (RoHS)
I-97028U CR 8-channel 16-bit Isolated Source Type Voltage or Current Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Module mở rộng I-9K & I-97K, I-9K and I-97K series modules are provided for combining a variety of I/O functions within the WP-9000, XP-9000, LX-9000 and LP-9000 programmable automation controllers (PAC)