Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Camera công nghiệp » Area Scan Camera » CameraLink(HV)

CameraLink(HV)

CameraLink(HV) Area Scan Camera CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 15 kết quả

Camera công nghiệp Color CameraLink 0.4M 484 fps CREVIS MV-KV30C

Camera công nghiệp Color CameraLink 0.4M 484 fps CREVIS MV-KV30C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 12M 63 fps CREVIS HV-K1230C

Camera công nghiệp Color CameraLink 12M 63 fps CREVIS HV-K1230C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 25M 30 fps CREVIS HV-K2535C

Camera công nghiệp Color CameraLink 25M 30 fps CREVIS HV-K2535C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 2M 340 fps CREVIS HV-K250C

Camera công nghiệp Color CameraLink 2M 340 fps CREVIS HV-K250C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 4M 180 fps CREVIS HV-K400C

Camera công nghiệp Color CameraLink 4M 180 fps CREVIS HV-K400C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 5M 30 fps CREVIS HC-D500C

Camera công nghiệp Color CameraLink 5M 30 fps CREVIS HC-D500C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 8M 25 fps CREVIS HC-D800C

Camera công nghiệp Color CameraLink 8M 25 fps CREVIS HC-D800C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CameraLink 0.4M 484 fps CREVIS MV-MV30C

Camera công nghiệp Mono CameraLink 0.4M 484 fps CREVIS MV-MV30C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CameraLink 12M 63 fps CREVIS HV-M1230C

Camera công nghiệp Mono CameraLink 12M 63 fps CREVIS HV-M1230C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CameraLink 25M 30 fps CREVIS HV-M2535C

Camera công nghiệp Mono CameraLink 25M 30 fps CREVIS HV-M2535C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2

CameraLink(HV) Area Scan Camera CREVIS