Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Camera công nghiệp » Area Scan Camera » CameraLink(MV)

CameraLink(MV)

CameraLink(MV) Area Scan Camera CREVIS

Hiển thị 1–16 trong 30 kết quả

Camera công nghiệp Color CameraLink 0.3M 130 fps CREVIS MC-D030C-S

Camera công nghiệp Color CameraLink 0.3M 130 fps CREVIS MC-D030C-S

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 0.3M 200 fps CREVIS MC-D030C

Camera công nghiệp Color CameraLink 0.3M 200 fps CREVIS MC-D030C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 0.4M 475 fps CREVIS MV-KV30C

Camera công nghiệp Color CameraLink 0.4M 475 fps CREVIS MV-KV30C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 0.4M 523 fps CREVIS MC-A040K-523

Camera công nghiệp Color CameraLink 0.4M 523 fps CREVIS MC-A040K-523

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 1.2M 40 fps CREVIS MC-D130C

Camera công nghiệp Color CameraLink 1.2M 40 fps CREVIS MC-D130C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 1.6M 154 fps CREVIS MC-A160K-154

Camera công nghiệp Color CameraLink 1.6M 154 fps CREVIS MC-A160K-154

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 12M 20 fps CREVIS MC-A121K-20

Camera công nghiệp Color CameraLink 12M 20 fps CREVIS MC-A121K-20

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 12M 20 fps CREVIS MC-A121L-20

Camera công nghiệp Color CameraLink 12M 20 fps CREVIS MC-A121L-20

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 12M 67 fps CREVIS MC-A121K-67

Camera công nghiệp Color CameraLink 12M 67 fps CREVIS MC-A121K-67

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 2M 25 fps CREVIS MC-D200C-S

Camera công nghiệp Color CameraLink 2M 25 fps CREVIS MC-D200C-S

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 2M 50 fps CREVIS MC-D200C

Camera công nghiệp Color CameraLink 2M 50 fps CREVIS MC-D200C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 3.2M 35 fps CREVIS MC-A500K-35

Camera công nghiệp Color CameraLink 3.2M 35 fps CREVIS MC-A500K-35

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 3.2M 55 fps CREVIS MC-A320K-55

Camera công nghiệp Color CameraLink 3.2M 55 fps CREVIS MC-A320K-55

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 5M 15 fps CREVIS MC-D500C

Camera công nghiệp Color CameraLink 5M 15 fps CREVIS MC-D500C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CameraLink 5M 163 fps CREVIS MC-A500K-163

Camera công nghiệp Color CameraLink 5M 163 fps CREVIS MC-A500K-163

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CameraLink 0.3M 130 fps CREVIS MC-D030B-S

Camera công nghiệp Mono CameraLink 0.3M 130 fps CREVIS MC-D030B-S

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2

CameraLink(MV) Area Scan Camera CREVIS