Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Camera công nghiệp » Area Scan Camera » CoaXPress

CoaXPress

CoaXPress Area Scan Camera CREVIS

Hiển thị một kết quả duy nhất

Camera công nghiệp Color CoaXPress 12M 23 fps CREVIS MX-A121K-23

Camera công nghiệp Color CoaXPress 12M 23 fps CREVIS MX-A121K-23

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CoaXPress 12M 43 fps CREVIS MX-A121L-43

Camera công nghiệp Color CoaXPress 12M 43 fps CREVIS MX-A121L-43

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CoaXPress 12M 48 fps CREVIS MX-A121K-48

Camera công nghiệp Color CoaXPress 12M 48 fps CREVIS MX-A121K-48

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CoaXPress 20M 26 fps CREVIS MX-A201L-26

Camera công nghiệp Color CoaXPress 20M 26 fps CREVIS MX-A201L-26

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CoaXPress 3.2M 184 fps CREVIS MX-A320K-184

Camera công nghiệp Color CoaXPress 3.2M 184 fps CREVIS MX-A320K-184

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CoaXPress 47M 30 fps CREVIS HX-C471K

Camera công nghiệp Color CoaXPress 47M 30 fps CREVIS HX-C471K

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CoaXPress 5M 116 fps CREVIS MX-A500K-116

Camera công nghiệp Color CoaXPress 5M 116 fps CREVIS MX-A500K-116

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color CoaXPress 8.9M 66 fps CREVIS MX-A890K-66

Camera công nghiệp Color CoaXPress 8.9M 66 fps CREVIS MX-A890K-66

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 12M 23 fps CREVIS MX-A121M-23

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 12M 23 fps CREVIS MX-A121M-23

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 12M 43 fps CREVIS MX-A121R-43

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 12M 43 fps CREVIS MX-A121R-43

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 12M 48 fps CREVIS MX-A121M-48

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 12M 48 fps CREVIS MX-A121M-48

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 20M 26 fps CREVIS MX-A201R-26

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 20M 26 fps CREVIS MX-A201R-26

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 3.2M 184 fps CREVIS MX-A320M-184

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 3.2M 184 fps CREVIS MX-A320M-184

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 47M 30 fps CREVIS HX-C471M

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 47M 30 fps CREVIS HX-C471M

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 5M 116 fps CREVIS MX-A500M-116

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 5M 116 fps CREVIS MX-A500M-116

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 8.9M 66 fps CREVIS MX-A890M-66

Camera công nghiệp Mono CoaXPress 8.9M 66 fps CREVIS MX-A890M-66

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

CoaXPress Area Scan Camera CREVIS