Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Camera công nghiệp » Area Scan Camera » USB 2.O

USB 2.O

USB 2.O Area Scan Camera CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 11 kết quả

Camera công nghiệp Color USB 2.O 0.4M 60 fps CREVIS MV-CW35U

Camera công nghiệp Color USB 2.O 0.4M 60 fps CREVIS MV-CW35U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color USB 2.O 1.2M 25 fps CREVIS MV-CS30U

Camera công nghiệp Color USB 2.O 1.2M 25 fps CREVIS MV-CS30U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color USB 2.O 1.4M 15 fps CREVIS MV-CS20U

Camera công nghiệp Color USB 2.O 1.4M 15 fps CREVIS MV-CS20U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Color USB 2.O 2M 12 fps CREVIS MV-CU10U

Camera công nghiệp Color USB 2.O 2M 12 fps CREVIS MV-CU10U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono USB 2.O 0.4M 60 fps CREVIS MV-BW35U

Camera công nghiệp Mono USB 2.O 0.4M 60 fps CREVIS MV-BW35U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono USB 2.O 0.4M 70 fps CREVIS MV-BV20U

Camera công nghiệp Mono USB 2.O 0.4M 70 fps CREVIS MV-BV20U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono USB 2.O 0.4M 70 fps CREVIS MV-BV30U

Camera công nghiệp Mono USB 2.O 0.4M 70 fps CREVIS MV-BV30U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono USB 2.O 0.8M 30 fps CREVIS MV-BX30U

Camera công nghiệp Mono USB 2.O 0.8M 30 fps CREVIS MV-BX30U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono USB 2.O 1.2M 25 fps CREVIS MV-BS30U

Camera công nghiệp Mono USB 2.O 1.2M 25 fps CREVIS MV-BS30U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono USB 2.O 1.4M 15 fps CREVIS MV-BS20U

Camera công nghiệp Mono USB 2.O 1.4M 15 fps CREVIS MV-BS20U

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2

USB 2.O Area Scan Camera CREVIS