Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Camera công nghiệp » Line Scan Camera » CameraLink

CameraLink

CameraLink Line Scan Camera CREVIS

Hiển thị một kết quả duy nhất

Camera công nghiệp Mono CameraLink 16K 38 KHz CREVIS LV-M8116C

Camera công nghiệp Mono CameraLink 16K 38 KHz CREVIS LV-M8116C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CameraLink 1K 36 KHz CREVIS LV-B101CL

Camera công nghiệp Mono CameraLink 1K 36 KHz CREVIS LV-B101CL

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CameraLink 2K 144 KHz CREVIS LV-M422C

Camera công nghiệp Mono CameraLink 2K 144 KHz CREVIS LV-M422C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CameraLink 4K 13.6 KHz CREVIS LV-B404CL

Camera công nghiệp Mono CameraLink 4K 13.6 KHz CREVIS LV-B404CL

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CameraLink 4K 144 KHz CREVIS LV-M824C

Camera công nghiệp Mono CameraLink 4K 144 KHz CREVIS LV-M824C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CameraLink 8K 13.6 KHz CREVIS LV-B408CL

Camera công nghiệp Mono CameraLink 8K 13.6 KHz CREVIS LV-B408CL

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Camera công nghiệp Mono CameraLink 8K 76 KHz CREVIS LV-M828C

Camera công nghiệp Mono CameraLink 8K 76 KHz CREVIS LV-M828C

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

CameraLink Line Scan Camera CREVIS