Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » CREVIS-Remote I/O & Camera » Vidi Suite S/W

Vidi Suite S/W

Vidi Suite S/W CREVIS

Xem tất cả 4 kết quả

ViDi Blue CREVIS

ViDi Blue
특징 및 위치 검출

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

ViDi green CREVIS

ViDi green
이미지 분류 (Classification)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

ViDi Red CREVIS

ViDi Red
오류검출 및 영역 구분

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

ViDi Suite CREVIS

ViDi Suite
딥러닝 기반 영상처리 프로그램

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Vidi Suite S/W CREVIS