Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Thiết bị truyền dẫn công nghiệp

Thiết bị truyền dẫn công nghiệp

Thiết bị truyền dẫn công nghiệp hãng ICP DAS, Fieldbus Solutions, Bộ chuyển đổi giao thức, Modbus TCP, Modbus RTU and Modbus ASCII, CAN Bus, CANopen, DeviceNet, J1939, PROFIBUS, HART, EtherCAT, Ethernet/IP, BACnet/IP, and PROFINET

Giao thức CAN

Xem thêm

Giao thức CANopen

Xem thêm

Giao thức DeviceNet

Xem thêm

Giao thức CCON

Xem thêm

Giao thức J1939

Xem thêm

Giao thức PROFIBUS

Xem thêm

Giao thức HART

Xem thêm

Giao thức Ethernet/IP

Xem thêm

Giao thức BACnet/IP

Xem thêm

Giao thức PROFINET

Xem thêm

Giao thức EtherCAT

Xem thêm

Giao thức M-Bus

Xem thêm

Thiết bị truyền dẫn công nghiệp hãng ICP DAS, Fieldbus Solutions, Bộ chuyển đổi giao thức, Modbus TCP, Modbus RTU and Modbus ASCII, CAN Bus, CANopen, DeviceNet, J1939, PROFIBUS, HART, EtherCAT, Ethernet/IP, BACnet/IP, and PROFINET