Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Giải pháp IoT công nghiệp

Giải pháp IoT công nghiệp

Industrial IoT, Giải pháp IoT công nghiệp

Phần mềm Cloud Server cho tự động hóa IoTstar

Phần mềm Cloud Server cho tự động hóa IoTstar
Xem thêm

Bộ lập trình nhúng IoT WISE PAC

Bộ lập trình nhúng IoT WISE PAC, Web-based PAC, WISE (Web Inside, Smart Engine) is a product series developed by ICP DAS that functions as control units for use in remote logic control and monitoring in various industrial applications.
Xem thêm

IIOT Communication Server

IIOT Communication Server, UA Series IIoT Communication Server: Connect IT with OT, Integrate Cloud and Web APPs
Xem thêm

Module I/O MQTT

Module I/O MQTT
Xem thêm

iCAM (IP Camera)

iCAM (IP Camera), WISE Surveillance Solution With iCAM Camera
Xem thêm

iDaSer (Data Server)

iDaSer (Data Server)
Xem thêm

Industrial IoT, Giải pháp IoT công nghiệp