Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Giải pháp IoT công nghiệp » DL Series & CL Series

DL Series & CL Series

DL Series & CL Series, Cảm biến đo môi trường CH4, HCHO, PM2.5, CO, CO2, Nhiệt độ, độ ẩm , điểm sương, kết nối RS-485, Ethernet, Modbus

Hiển thị 1–10 trong 31 kết quả

Bộ đo và lưu trữ CO+ CO2 + nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-203-E

CL-201-E CR ~ Available soon ~ Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-202-E CR ~ Available soon ~ Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-203-E CR ~ NEW ~ Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-207-E CR ~ Available soon ~ Remote HCHO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ CO+ nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-201-E

CL-201-E CR Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-202-E CR Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-203-E CR Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-207-E CR Remote HCHO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ CO2+ nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-202-E

CL-201-E CR ~ Available soon ~ Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-202-E CR ~ Available soon ~ Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-203-E CR ~ NEW ~ Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-207-E CR ~ Available soon ~ Remote HCHO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ HCHO+ nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-207-E

CL-201-E CR ~ Available soon ~ Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-202-E CR ~ Available soon ~ Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-203-E CR ~ NEW ~ Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-207-E CR ~ Available soon ~ Remote HCHO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ nhiệt độ + độ ẩm + PM2.5+ CO + CO2 + kết nối RS-485 Modbus ICP DAS CL-213

CL-211 CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-212 CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-213 CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ nhiệt độ + độ ẩm + PM2.5+ CO + kết nối RS-485 Modbus ICP DAS CL-211

CL-211 CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-212 CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-213 CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ nhiệt độ + độ ẩm + PM2.5+ CO kết nối RS-485 +Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-211-E

CL-211-E CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-212-E CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-213-E CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ nhiệt độ + độ ẩm + PM2.5+ CO2 + kết nối RS-485 Modbus ICP DAS CL-212

CL-211 CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-212 CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-213 CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ nhiệt độ + độ ẩm + PM2.5+ CO2 kết nối RS-485 +Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-212-E

CL-211-E CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-212-E CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-213-E CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ nhiệt độ + độ ẩm + PM2.5+CO+CO2 kết nối RS-485 +Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-213-E

CL-211-E CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-212-E CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-213-E CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4

DL Series & CL Series, Cảm biến đo môi trường CH4, HCHO, PM2.5, CO, CO2, Nhiệt độ, độ ẩm , điểm sương, kết nối RS-485, Ethernet, Modbus