Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Giải pháp IoT công nghiệp » IIOT Communication Server

IIOT Communication Server

IIOT Communication Server, UA Series IIoT Communication Server: Connect IT with OT, Integrate Cloud and Web APPs

The IIoT Cloud Solution of ICP DAS provides UA series of IIoT Communication Server for linking the front-end devices to the Cloud, connecting the IT, OT, Cloud and Web APP, and integrating the cloud-based Internet of Things (IoT). This olution can improve the system performance and enhance your global IIoT competitiveness

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

IIOT Communication Server, UA Series IIoT Communication Server: Connect IT with OT, Integrate Cloud and Web APPs